Cultura, Lectures I Literatura Per A Infants I Joves En Català []

En la literatura per a infants i joves és fonamental la tipografia utilitzada i el disseny gràfic de la pàgina. Silvia Senz és la responsable del bloc De Editione i la presentació del contingut és: El seus centres d’interès són la tipografia, l’edició i el món del llibre, particularment en català. La seva llengua de publicació és exclusivament el català”.

Però què és la tipografia? Silvia Senz la defineix així en l’entrada “Tipografia per a editors i correctors: què cal saber i on trobar-lo“:

“S’entén per tipografia o art tipogràfic el conjunt de regles més o menys estables i generalitzades de composició i disposició tipogràfiques dels elements d’un text (escriptura tipogràfica o re-codificació tipogràfica de l’escrit), afaiçonades durant segles de pràctica en les impremtes i les editorials, sobre els fonaments d’un seguit de criteris estilístics i funcionals que entenen l’ús de la tipografia i de l’espai com el mitjà per obtenir un producte gràfic que sigui: 

– estèticament coherent,
– semiòticament consistent (adequat a l’acte de comunicació diferida que és tota obra publicada),
– llegible,
– gràficament proporcionat i harmònic,
– fàcilment identificable, comprensible i manejable.”


CommentsYou must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Lloc web

Speak your mind


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 9 5 ?