Cultura, Lectures I Literatura Per A Infants I Joves En Català []

L’article analitza les noves narratives paraliteràries i audiovisuals que no funcionen en el circuit escolar, es compren i es lligen deslocalitzades de l’escola.
http://nuevasformasdelectura.w​ikispaces.com/file/view/ponenc​ia_lluch.pdf

Per citar l’article: Lluch, Gemma (2010): «Las nuevas lecturas deslocalizadas de la escuela», dins LLUCH, Gemma, (edt.). Enrique Gil Calvo, Jesús Martín Barbero, Roxana Morduchowicz, G A Arellano i Pedro Cerrillo, Las lecturas de los jóvenes. Un nuevo lector para un nuevo siglo. Barcelona: Editorial Anthropos, 2010, pp. 105-128. ISBN: 978-84-7658-978-6.


CommentsYou must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Lloc web

Speak your mind


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 10 8 ?